+420 730 132 177 info@dumjogypribram.cz

Jóga pro dříve narozené» Lekce

Jóga pro dříve narozené
Jóga pro dříve narozené

zcela jasně naplňuje myšlenku: „Nikdy není pozdě začít cvičit jógu“. Je sice pravdou, že starší věk má svá specifika a omezení, která je potřeba znát a brát v úvahu, avšak celé toto cvičení je přizpůsobeno fyzickým možnostem  a potřebám každého účastníka.

Cvičení je vedeno v klidném tempu, výuka jednotlivých pozic – ásan, se prolíná s dechovými cvičeními a každá lekce je zakončena příjemnou relaxací. Osoby dříve narozené nejčastěji trápí bolesti zad a kloubů, vysoký krevní tlak, špatný spánek a deprese. To všechno jsou ale obtíže, které mohou být z velké části způsobené naším způsobem života a nedostatkem pohybu, tak proč to nezkusit změnit. Vhodné fyzické cvičení a nácvik správného dýchání může z velké části tyto obtíže zmírnit nebo dokonce odstranit.

Jóga je ideální cestou, jak zlepšit nejen své fyzické zdraví, ale vyladit i svou mysl do psychické pohody.

V Domě jógy tuto kategorii nastavujeme od 60 let věku.

Rezervujte si své místo v "Rozvrhu lekcí" https://dumjogypribram.cz/#rozvrh-lekci nebo v recepci Domu jógy na telefonním čísle 730 132 177. 

Rezervační systém jsme pro vás vymýšleli tak, aby byl jednoduchý, přehledný a umožnil vám pohodlnou rezervaci vybrané hodiny.


REGISTRACE
Rezervační systém je možné využívat až po registraci. Vytvoření uživatelského účtu provádíte sami a to zde: dumjogypribram.cz/registrace/ nebo lze registraci provést s pomocí personálu v recepci Domu jógy. Pokud chcete čerpat slevy jako junior nebo senior a nebo chodit na kartu MultiSport či Benefit, musíte toto před první rezervací lekce nahlásit na recepci Domu jógy.

SENIOR/JUNIOR
Tyto dvě kategorie mají slevu na vstupném:
Senior = od 60 let
Junior = doklad o probíhajícím studiu
Slevy naleznete v ceníku každé lekce.

REZERVACE
Na lekce jógy je nutné se rezervovat (z důvodu max. kapacity nebo naopak k otevření lekce).
Rezervace si provádíte ve svém účtu, první hodinu lze rezervovat bez nabitého kreditu a zaplatit kredit až na místě nebo platebním příkazem.
Rezervaci lze realizovat také telefonicky v recepci Domu jógy na telefonním čísle 730 132 177.
Rezervovat bez nabitého kreditu je možné jen na jednu cvičební lekci.

PLATBY A ČIPOVÉ KARTY, KARTA MULTISPORT
Lekci je možné zaplatit hotově nebo platební kartou na recepci Domu jógy.
Platit lze také „předem“ formou dobití kreditu (hotově – kartou – platebním příkazem). Kredit je nastaven na částku 1 000 Kč a jeho dobitím získáte v recepci čipovou kartu nebo čip a výhodnější vstupné. Při platbě platebním příkazem je potřeba počítat s časovou prodlevou, než se kredit nabije (cca 24 hodin v pracovní dny). V případě ztráty čipové karty nebo čipu, toto nahlaste na recepci pro její zablokování. Cena nové karty je 50,- Kč.
Držitelé karty MultiSport „platí“ prostřednictvím své karty. Pro rezervaci do lekcí jógy je nutné složit částku ve výši 300,- Kč ve prospěch Domu jógy na úhradu storno poplatku při nedostavení se na rezervovanou lekci. Storno poplatek ani jiné další služby a produkty nelze hradit kartou MultiSport.

MultiSport kartou nelze platit individuální lekce, masáže Shiatsu, kurzy, semináře, přednášky, akce a workshopy. Při platbě lekcí jógy s použitím MultiSport karty je nutné prokázat se svým občanským průkazem. Děti, které mají vlastní MultiSport kartu, se prokazují svým občanským průkazem, legitimací MHD, školním dokladem či kartičkou pojištěnce. Jedná se o nařízení společnosti MultiSport Benefit, s.r.o. a je podloženo smluvní úmluvou mezi poskytovatelem vaší karty a touto společností. Děkujeme, že toto nařízení respektujete.

RUŠENÍ REZERVACÍ A STORNO POPLATKY:
Každý klient si rezervace ruší ve svém účtu.
V případě, že nemáte možnost zrušit svoji rezervaci elektronicky, volejte na telefonní číslo Domu jógy: 730 132 177
Storno poplatky:
 • storno poplatky řeší systém automaticky dle nastavení
 • zrušení rezervace do 21:00 hodin předešlého dne = 0 %
 • zrušení rezervace 4 hodiny před začátkem lekce = 50 %
 • zrušení lekce v méně jak 4 hodinách před začátkem lekce = 100 %
 • systém automaticky odečte částku z kreditu klienta i za předpokladu, že tam není dostatek peněz

MAXIMÁLNÍ KAPACITA - NÁHRADNÍCI
 • připravujeme možnost registrovat se jako náhradník

MINIMÁLNÍ KAPACITA
V případě nenaplnění minimální kapacity jednotlivých lekcí, zasíláme SMS nebo voláme všem přihlášeným osobám, s vyjímkou ranních lekcí. Ty prosím sledujte v rozvrhu lekcí na webové stránce.
 • ranní lekce se zruší ve 21:00 hodin předcházející den
 • ostatní lekce se zruší 4 hodiny před započetím lekce


Od 1.11.2018 je zpoplatněna služba zapůjčení jógamatky za 25,- Kč.


REZERVACE A PLATBY KURZŮ ( AKCÍ )


Místo na kurz ( akci ) si rezervujte stejně jako lekci v  "Rozvrhu lekcí" nebo v recepci Domu jógy na telefonním čísle 730 132 177. Po rezervaci vám bude zaslán podklad pro platbu.

Platební podmínky:
Částka za kurz/akci je splatná do 4 dnů od obdržení podkladu pro platbu. V případě, že nebude tato platba uhrazena ve lhůtě 4 dnů po obdržení podkladu pro platbu, bude Vaše rezervace zrušena.
Kurz ( akci ) je také možno zaplatit předem hotově nebo platební kartou na recepci Domu jógy.

Stornovací podmínky:
 V případě zrušení Vaší rezervace Vám budou účtovány následující storno poplatky:
- při zrušení rezervace do 14 dní před konáním kurzu ( akce ): bez poplatku
- při zrušení rezervace v rozmezí 7 dní před konáním kurzu ( akce ): 20 % z celkové částky ceny kurzu ( akce )
- při zrušení rezervace v rozmezí 3 dny před konáním kurzu ( akce ): 50 % z celkové částky ceny kurzu ( akce )
- při zrušení rezervace v době kratší než 48 hodin před konáním kurzu ( akce ) nebo v případě nenastoupení na kurz ( akci ): 100 % z celkové ceny kurzu ( akce )


V případě jakýchkoliv potíží volejte číslo recepce.
Kolektiv Domu jógy
  «   16. září   -   22. září   »  
Pondělí
16. září
Úterý
17. září
Středa
18. září
Čtvrtek
19. září
Pátek
20. září
Sobota
21. září
Neděle
22. září
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00

Kdo předcvičuje ...

Marie Hlaváčková S jógovým cvičením jsem se seznámila na přelomu let 1986-1987 pod vedením příbramského pediatra MUDr. Jiřího Štangla, který byl „průkopníkem“ ve cvičení jógy v Příbrami a jako lékař propagoval využití jógových technik k všestranné rehabilitaci organismu. Od roku 1992 jsem cvičitelkou jógy a vedu jógová cvičení v příbramském Sokole. V roce 2000 jsem získala osvědčení „ Cvičitel jógy 2. třídy“ od Českého svazu jógy. V roce 2003 jsem absolvovala ve vzdělávacím zařízení Unie Roska ČR odbornou přípravu a obdržela osvědčení „ Cvičitel sociální rehabilitace“ a v roce 2009 jsem získala toto osvědčení natrvalo. Jógová cvičení vnímám jako prostředek pro upevnění zdraví vlastním přičiněním, jako systematické úsilí o dosažení plné tělesné a duševní rovnováhy. K tomuto cíli směřují cvičení a techniky tzv. hatha-jógy (jednoty protikladů), na níž se především zaměřuji ve svých lekcích. Účinky jógových cvičení zlepšují přizpůsobivost a odolnost člověka v nejširším slova smyslu a jsou tak účinnou prevencí civilizačních chorob. Radka Pluhařová Povoláním jsem fyzioterapeutka s dlouholetou praxí. Jógu cvičím již 30 let. V roce 2OO5 jsem si udělala cvičitelský kurz. Od té doby vedu hodiny jógy v rámci Sokola v Příbrami. Cvičební hodiny jsou ve stylu Jógy v denním životě dle Svámídží. Tento významný propagátor jógy vytvořil metodický systém cvičení, který je přizpůsoben k potřebám a mentalitě člověka dnešní doby. Na začátku a konci cvičební lekce zařazuji relaxaci. Jednotlivé cviky prokládám krátkým uvolněním. Cvičení začínáme průpravnými cviky a postupně přecházíme na provádění ásan s výdržemi. Veškeré cviky upravuji dle individuálního stavu cvičenců, aby nedošlo k poškození svalů, kloubů a páteře. Jógové cvičení rozvíjí tělesnou schopnost cvičenců. Postupně se zvětšuje pohyblivost a pružnost kloubů, a zlepšuje se svalová síla. Pohyb je prováděn pomalu s plným soustředěním v koordinaci s dechem. Sladíme-li dech s pohybem a vědomým procítěním, je pohyb harmonický, dýchání se prohlubuje a dochází k povzbuzení krevního oběhu a látkové výměny a zlepšení psychického a tělesného zdraví. Cvičební hodiny obohacuji o rehabilitační postupy a vlastní dlouholeté zkušenosti. Denisa Šulíková Od malička jsem se věnovala různým sportům, ať už to byl volejbal, lyžování nebo jízda na kole. Postupem času jsem ale potřebovala najít něco, co mě nejen protáhne a zpevní mé tělo, ale zároveň zklidní mou mysl. A to jsem našla v józe. Jóga nejenže dělá naše těla silnější, ale zároveň transformuje naše myšlení a uklidňuje naší duši. Líbí se mi ta neskutečná rozmanitost, která se dá na hodinách ukázat a promítá se i v běžném životě. Myslím si, že jóga má dnes větší smysl než kdy jindy a proto jsem se taky rozhodla, že absolvuji osmi měsíční lektorský kurz pod záštitou Evropské federace jógy a budu předávat to neskutečné kouzlo jógy dalším lidem. Jóga mě neustále učí novým věcem a já jsem vděčná, že můžu tyto informace a energii předávat dál.

DŮM JÓGY PŘÍBRAM
Plzeňská 76
261 01 Příbram

 • 2 sály
 • 27 lektorek, 2 lektoři
 • 89 lekcí

+420 730 132 177
info@dumjogypribram.cz

Sedláček s.r.o.
Zdaboř 488
261 01 Příbram V

IČ: 25123297

Společnost je zapsaná v OR u Městského soudu v Praze odd. C, vl. 189414.

Přijímáme a využíváme karty

jsme součástí programu Benefit plus můžete využít naší věrnostní karty Domu Jógy Příbram jsme součástí programu MultiSport přijímáme platební karty VISA

Dárkové poukazy


poukazka-0500.jpg
poukazka-1000.jpg
poukazka-2000.jpg
2018 ....... 2019 © dumjogypribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz