+420 730 132 177 info@dumjogypribram.cz

Provozní a návštěvní řád Domu jógy Příbram

I. Provozovatel

Provozovatelem Domu jógy Příbram je Sedláček s.r.o., se sídlem Zdaboř 488, 261 01 Příbram V, IČ: 25123297, tel.: 730 132 177, e-mail: recepce@dumjogypribram.cz.
Společnost je zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, odd. C, vl. 189414 (dále jen Provozovatel).

II. Všeobecné údaje

Název a sídlo studia: Dům jógy Příbram, Plzeňská 76, 261 01 Příbram I, www.dumjogypribram.cz, info@dumjogypribram.cz, tel. 730 132 177

Řádný provozní doba studia: 7:00 – 21:00 hodin, dle platného aktuálního rozvrhu hodin.
Vytápění: ÚT s regulovanou teplotou 18 – 22 °C.
Větrání: vzduchotechnika s rekuperací.
Osvětlení: denní, LED světla.
Místnosti: šatny – pánská, dámská a personální, WC – pánské, dámské a personální, sprcha dámská a pánská, dva sály na cvičení, chodba, recepce, sklad jógamatek, strojovna, úklidová místnost.
Podlahy: sály – dřevo, recepce, chodby, šatny – vinyl, WC a sprchy – dlažba, strojovna – beton.
Obklady: všechny WC a sprchy, úklidová místnost.
Občerstvení: součástí recepce je bar s posezením, kde je možné zakoupit nealkoholické nápoje (čaj, káva, limo) - k tomuto účelu je bar v recepci vybaven ledničkou, dvojdřezem a myčkou. Pro provoz baru je vypracován systém kritických bodů HACCP.

III. Dům jógy Příbram

Přejeme si, aby se každý, kdo k nám přijde, cítil příjemně. Přečtěte si prosím následující řádky, které Vám nastíní způsoby chování v jógovém studiu.

Příjemnou atmosféru ve studiu, není dobré narušovat hlasitou komunikací či výjevy za dveřmi sálu. Narušuje to celou lekci a Vaši pozornost odvádí od cvičení a relaxace. Nechte si čas na cestu do studia. Na lekci přicházejte včas, zhruba 15 min. před začátkem, ať máte možnost se v klidu převléknout a připravit se na lekci.

Do sálu si nenoste mobilní telefon, jóga je o zklidnění a relaxaci. Nekomunikujte s kamarádkou v průběhu lekce, dojmy z lekce si můžete sdělit v klidu při kávě v našem příjemném posezení. Mějte na paměti, že cvičení jógy je o klidu, pochopení a respektu. Pro cvičení jógy zvolte vhodné oblečení. Aby Vás neškrtilo, nebo naopak nepadalo, když budete např. hlavou dolů. Můžete si také vzít pantofle na přechod do sálu. Cvičí se naboso. Před cvičením min. 2 hodiny nejezte těžká jídla, nepijte povzbuzovací nápoje (př. nápoje obsahující kofein, l-carnitin, taurin, Synephrin apod.)

Cvičení jógy nás učí k úctě a respektu k druhým. Proto zkuste svůj čas v jógovém studiu strávit v pohodě a v klidu, i když třeba nemáte svůj den. Chovejte se tiše, respektujte vedení lekce instruktorem. Buďte ohleduplní k ostatním. Udržujte pořádek.

IV. Provozní podmínky
 
Během provozování sportovních aktivit nesmí klient ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních účastníků.

V. Pravidla chování ve studiu
 
VI. První pomoc a hygiena provozu

Pro potřeby první pomoci je v prostoru recepce lékárnička. Ta je vybavena dle platných předpisů a v souladu s poskytovanými službami.
Provozovatel studia odpovídá za to, že v pravidelných intervalech jsou prováděny úklidové a dezinfekční práce.

VII. Lekce jógy

Jógové lekce probíhají pod vedením kvalifikovaných instruktorů. Nastane-li jakákoli událost, která znemožňuje poskytnutí nabízených služeb, je Provozovatel oprávněn plánované lekce zrušit a oznámit to na webových stránkách či na Facebooku.

Každý klient je povinen seznámit se s Provozním řádem Domu jógy Příbram. Rezervací na lekci jógy, kurz a další akce klient potvrzuje, že se s Provozním řádem seznámil a zavazuje se jej plně respektovat a dodržovat.

VIII. Závěrečná ustanovení

Klienti zodpovídají za škody vzniklé porušením Provozního řádu, za ztrátu či poškození majetku Provozovatele, a to v plné výši, i když byla škoda způsobena neúmyslným jednáním.
V případě porušení provozního řádu bude návštěvníkovi zamezen vstup do zařízení bez nároku na vrácení kurzovného.

IX. Tísňové telefonní linky

Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii s únikem nebezpečné látky apod.), která ohrožuje osoby, majetek nebo životní prostředí okamžitě volejte telefonní číslo 150 HASIČI – Hasičský záchranný sbor ČR.
Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život na telefonní lince 155 ZÁCHRANKA – Zdravotnická záchranná služba.
Pokud jste svědky nějakého protiprávního jednání, volejte telefonní číslo 158 POLICIE – Policie České republiky nebo 156 Městská policie Příbram.
V tísni lze také použít telefonní číslo 112 - Jednotné evropské číslo tísňového volání.
Tento provozní řád nabývá platnosti 17. 4. 2018.

DŮM JÓGY PŘÍBRAM
Plzeňská 76
261 01 Příbram

  • 2 sály
  • 24 lektorek, 3 lektoři
  • 34 lekcí

+420 730 132 177
info@dumjogypribram.cz

Sedláček s.r.o.
Zdaboř 488
261 01 Příbram V

IČ: 25123297

Společnost je zapsaná v OR u Městského soudu v Praze odd. C, vl. 189414.

Přijímáme a využíváme karty

jsme součástí programu Benefit plus můžete využít naší věrnostní karty Domu Jógy Příbram jsme součástí programu MultiSport přijímáme platební karty VISA
2018 ....... 2021 © dumjogypribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz